Ochrana osobních údajů

Úvodní ustanovení

 1. Tyto zásady ochrany soukromí tvoří nedílnou součást Podmínek on-line Služby ATOTO dostupných na internetové adrese https://atoto.cz/podminky. Pojmy užívané v tomto dokumentu mají stejný význam jako pojmy definované v Podmínkách dle předchozí věty.

Osobní údaje

 1. Provozovatel – společnost Atoto.cz s.r.o. se sídlem Praha, Na poříčí 1067/25, PSČ 110 00, IČO: 045 48 361 je správcem osobních údajů registrovaným u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00062353.
 2. Při registraci do Služby (odesláním registračního formuláře nebo schválením autorizačního dialogu sociální sítě Facebook) nebo odesláním Atoto objednávky uděluje Uživatel Provozovateli jako správci osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých údajů v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, dodací adresa a nákupní historie, a to za účelem tvorby databáze Uživatelů a pro marketingové účely Provozovatele tj. za účelem nabízení výrobků a služeb, zejména prostřednictvím zasílání personalizovaných obchodních sdělení. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou, s tím, že může být Uživatelem kdykoliv odvolán, a to písemně na adrese sídla Provozovatele nebo prostřednictvím e-mailové adresy: podpora@atoto.cz nebo způsobem uvedeným v každém ze zasílaných sdělení.
 3. Osobní údaje Uživatele v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, dodací adresa, údaje související s objednávkami (zejména ID objednávky, objednané zboží, cena, datum a čas dodání, dodací adresa, informace o dopravě a platbě) či nákupní historie, a v případě registrace do Služby též údaje v rozsahu: datum a čas vytvoření osobního účtu, přihlašovací údaje (e-mailová adresa či Facebook ID a heslo), uživatelská hodnocení či uživatelská role, mohou být Provozovatelem jako správcem osobních údajů zpracovávány i bez souhlasu Uživatele, a to na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, zejména v souvislosti se zpracováním objednávek a zprostředkováním uzavření kupních smluv Uživatele s Prodávajícími, zprostředkováním platby, dodáním zboží Uživateli v případě sjednání Atoto dopravy, jakož i v souvislosti se zřízením a vedením osobního účtu Uživatele ve Službě v případě registrace. Uživatel bere na vědomí, že tyto osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předány Prodávajícím, osobám provozujícím platební služby, jakož i osobám zajišťujícím Atoto dopravu.
 4. Osobní údaje Uživatele v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, dodací adresa, údaje související s objednávkami (zejména ID objednávky, objednané zboží, cena, datum a čas dodání, dodací adresa, informace o dopravě a platbě) mohou být zpracovávány bez souhlasu Uživatele též příslušným Prodávajícím jako správcem osobních údajů, a to na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem jednání o uzavření smlouvy a plnění povinností ze smluvního vztahu mezi příslušným Prodávajícím a Uživatelem, zejména pak z kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Uživatelem (dodání zboží) a případně též v souvislosti se zřízením a vedením osobního účtu Uživatele v internetovém obchodě Prodávajícího. Uživatel bere na vědomí, že výše uvedené údaje jsou pro příslušného Prodávajícího zpracovávány také Provozovatelem jako zpracovatelem osobních údajů. Kromě toho Uživatel bere na vědomí, že tyto osobní údaje mohou být v souvislosti s plněním povinností ze smluvního vztahu v nezbytném rozsahu zpřístupněny též osobám podílejícím se na dodání zboží Uživateli.
 5. Na zpracování osobních údajů Uživatele se mohou uplatnit též zásady ochrany soukromí příslušného Prodávajícího, které jsou v takovém případě Uživateli přístupné z rozhraní Služby. Se zásadami soukromí příslušného Prodávajícího Uživatel projevuje souhlas odesláním Atoto objednávky.
 6. Veškeré své osobní údaje poskytuje Uživatel Provozovateli či příslušnému Prodávajícímu zcela dobrovolně. Uživatel bere na vědomí, že bez poskytnutí příslušných osobních údajů nelze Uživateli umožnit využití veškerých funkcí Služby.
 7. Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele a Prodávající o jakékoliv změně ve svých osobních údajích.
 8. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zapracovávány automatizovaným způsobem v elektronické formě nebo manuálně v listinné formě, a to prostřednictvím vlastních zaměstnanců Provozovatele či Prodávajícího jako správců, případně prostřednictvím jimi pověřeného zpracovatele.
 9. Uživatel má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů práva dle § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům a pokud zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel či příslušný Prodávající jako správci, případně jimi pověřený zpracovatel, provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat Provozovatele či příslušeného Prodávajícího, případně pověřeného zpracovatele, o vysvětlení nebo požadovat, aby odstranili vzniklý stav a osobní údaje blokovali, provedli jejich opravu, doplnili je nebo zlikvidovali. Uživatel má též právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Cookies

 1. Za účelem zlepšení kvality Služby a usnadnění jejího používání, zejména pak pro analýzu návštěvnosti a chování uživatelů, personalizaci reklamy a zpřístupnění funkcí sociálních médií, využívá Služba tzv. souborů cookies. Může se jednat o cookies ukládané přímo Provozovatelem nebo i o cookies třetích stran (Google Analytics, Google Adsense, Facebook, Hotjar apod.). Tyto soubory nemusí přímo obsahovat osobní údaje, avšak ve spojení s dalšími údaji mohou povahy osobních údajů nabývat. Používáním Služby Uživatel projevuje souhlas s ukládáním souborů cookies na své zařízení a jejich dalším využitím Provozovatelem. Tento souhlas může Uživatel kdykoliv odvolat pomocí individuálního nastavení na koncovém zařízení (např. nastavením internetového prohlížeče). Uživatel si je v takovém případě vědom, že blokace či vymazání souborů cookies, může mít vliv na správnou funkčnost Služby.
 2. Za účelem testování a zlepšování kvality Služby využívá Provozovatel analytický nástroj Hotjar, který slouží k vyhodnocování chování uživatelů na webové stránce. Jeho pomocí jsou v anonymní formě sbírána data např. o velikosti obrazovky, pohybu myši apod. Tato data nemají povahu osobních údajů a nejsou dále předávána třetím osobám. Více o tom, jak Hotjar s údaji nakládá, je možné nalézt na adrese www.hotjar.com/privacy.
 3. V případě, že si Uživatel nepřeje, aby byla data o jeho návštěvách Služby pomocí nástroje Hotjar shromažďována, má možnost využít tzv. „Do Not Track“ hlavičky, a to pomocí nastavení svého internetového prohlížeče. Bližší informace jsou dostupné na adrese www.hotjar.com/opt-out

Obchodní sdělení

 1. Uživatel Služby dobrovolně souhlasí s tím, aby mu prostřednictvím poskytnutých kontaktů pro elektronickou komunikaci (e-mailová adresa, mobilní telefon apod.) byla Provozovatelem zasílána obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas může Uživatel kdykoliv odvolat způsobem popsaným v každém ze zasílaných sdělení.
 2. Prodávající je oprávněn využít kontakty Uživatele pro elektronickou komunikaci získané v souvislosti s prodejem zboží (e-mailová adresa, mobilní telefon apod.) k zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Uživatel může kdykoliv způsobem popsaným v každém ze zasílaných sdělení odmítnout další takové využití svého kontaktu Prodávajícím.
800 444 500
KontaktyJak se stát prodejcemObchodní podmínkyOchrana osobních údajůSouhlas se zpracováním os. údajů
v1.9.2
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.